Tagged: bajki dla dzieci

W domu i w świecie – Maria Konopnicka 0

W domu i w świecie – Maria Konopnicka

Ten raj poezji dla najm?odszych stworzy?a Maria Konopnicka. W swoich wierszykach odkrywa przed dzie?mi ?wiat wiejskiej przyrody puttygen download windows , lasy, w których ?yj? dzikie zwierz?ta. Dzieci za spraw? jej wierszy spotykaj? bociana,...